آیا شما میان گرا هستید؟؟

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ سایت خبری آوا

اینکه مشخص کنید درکجای مقیاس درونگرایی و برونگرایی قرار دارید به شما کمک زیادی می‌کند چون می توانید شناخت بهتری نسبت به گرایش ها و توانایی هایتان به دست آورید و روی نقاط قوت تان کار کنید.

ایرانی نیوز :  مطمئنم به همراهرها از شما سوال شده که درونگرا هستید یا برونگرا؟ برای بعضی ها انتخاب بین یکی از این دو واژه بسیار راحت هست اما برای برخی از افراد واقعاً سخت هست که خود را صرفاً درونگرا یا برونگرا معرفی کنند. لازم به توضیح هست که این روزها فقط انتهای این دو طیف را تعریف نمی‌کنیم به این صورت که فرد فقط درونگرا یا فقط برونگرا هست چون صفات شخصیتی به صورت یک طیف هستند و خیلی از ما صرفا درونگرا یا برونگرا نیستیم بلکه جایی بین این دو قرار داریم.

 شخصیت معمولاً یکسری خصوصیات، ترجیحات گرایش‌های نسبتاً پایدار در طی زمان هست ممکن هست. بسیاری از ویژگیها گرایش‌ها در شما و در طی زمان تغییر کند، اما چیزی که به عنوان کل شخصیت از آن یاد می کنیم معمولا ثابت هست.

 در طیف شخصیت و در حد وسط درونگرایی و برونگرایی یک صفت جالب شخصیتی به نام میان گرایی وجود دارد. ” آدام گرانت ” شروع به مطالعه دربه همراهره این پدیده کرد و به حقایق شگفت انگیزی دست یافت فهمید که حدود دو سوم از افراد در گروه صرفا درونگرا یا برونگرا قرار نمی‌گیرند بلکه چیزی ما بین این دو هستند و میانگرا نام دارند؛ چون هم گرایش‌های درون گرایانه دارند و هم برون گرایانه. و اینکه کدام گرایش را بروز دهند، به موقعیتی که در آن قرار می‌گیرند بسیار وابسته هست اگر به درون گرایی و برون گرایی به صورت یک طیف نگاه کنیم میان گرایی جائی بین این دو قرار دارد. میان گرایی انعطاف بیشتری دارد چون این ویژگی های شخصیتی صرفا معطوف به یک سر طیف نمی‌شود و بسته به موقعیت این افراد در تعامل به همراه افراد راحت تر هستند و بهتر می توانند به همراه جمع هماهنگ شوند این مسئله به این افراد کمک می کند تا راحت تر بتوانند به همراه طیف وسیع‌تری از افراد معاشرت کنند همچنین تحقیقات گرانت این عقیده را رد کرد که بهترین فروشنده ها حتما برون گرا هستند تحقیقات نشان داد افراد میان گرا به خاطر انعطافی که دارند می‌توانند به همراه قشر وسیع‌تری ارتبه همراهط بگیرند. در هر ساعت نسبت به میانگین سایر فروشنده ها ۵۱ درصد بیشتر فروش داشتند چون میان گراها بین حرف زدن و شنیدن انعطاف دارند و همان قدر که می توانند خود را ابراز کرده و محصول را معرفی کنند همانقدر هم می توانند صبور به همراهشند و تمایل دارند عقاید مشتری را بشنوند و شنونده خوبی به همراهشند ضمناً آنها خیلی هیجانی یا به همراه اعتماد به نفس بیش از حد عمل نمی‌کنند.

خصوصیات افراد میان گرا

 مغز میان گراها چگونه کار میکند؟

 اینکه شما چقدر اجتماعی هستید در مغز و به واسطه میزان هورمون دوپامین (هورمون حس خوب مغز)  تعیین می‌شود. هر یک از ما میزان متفاوتی از محرک ترشح دوپامین را در نئوکرتکس مغز ( ناحیه ای از مغز که مسئول فعالیت‌های عالی مغز مثل زبه همراهن و افکار خود آگاه هست) داریم آنهایی که به طور طبیعی تحریک دوپامین به همراهلایی دارند گرایش به درون گرایی دارند این افراد مایلند از محرک های اجتماعی که در آن احساس اضطراب و فشار می کنند دور به همراهشند افرادی که سطح تحریک دوپامین در آنها پایین هست گرایش به برونگرایی دارند و اگر محرک های طبیعی کم به همراهشد احساس خستگی می کنند. بنابراین برای ایجاد حس بهتر در خود دنبه همراهل محرکهای اجتماعی می گردند . در مورد بسیاری از افراد تحریک دوپامینی در حد طبیعی هست و به حد دوسر طیف می‌رسد و بین این دو در نوسان هست یعنی افراد این گروه برخی مواقع به دنبه همراهل محرکهای محیطی می گردند و برخی مواقع هم از آن‌ها اجتناب می کنند.

خصوصیات افراد میان گرا

 آیا شما میان گرا هستید؟ 

 اینکه مشخص کنید درکجای مقیاس درونگرایی و برونگرایی قرار دارید به شما کمک زیادی می‌کند چون می توانید شناخت بهتری نسبت به گرایش ها و توانایی هایتان به دست آورید و روی نقاط قوت تان کار کنید اگر هم شک دارید که میان گرا هستید یا نه بررسی کنید که آیا عبه همراهرات زیر در شما صدق می کند؟ اگر به همراه اغلب آنها ارتبه همراهط برقرار می کنید شما میانگرا هستید.

 ۱ من میتوانم تکالیف و کارهایم را هم در جمع و هم به تنهایی انجام بدهم و تاکیدی روی یکی از این دو موقعیت ندارم .

۲ موقعیت های اجتماعی به من احساس بدی می‌دهد اما از اینکه دائماً دور و اطرافم شلوغ به همراهشد هم خسته میشوم.

 ۳ این که مرکز توجه به همراهشند برایم جالب هست اما دوست ندارم این توجه همیشگی به همراهشد.

 ۴ بعضی از افراد فکر می کنند من خیلی ساکت هستم در حالی که بعضی دیگر معتقدند که من خیلی اجتماعی هستم.

 ۵ همیشه نبه همراهید در حال جنب و جوش به همراهشم اما بیکاری و یکجانشینی زیاد هم خسته ام میکند.

 ۶ همان قدر که می‌توانم در افکارم غرق شوم همان قدر هم می‌توانم درگیر یک مکالمه به همراهشم.

 ۷ حرفهای عامیانه من را ناراحت نمی کند اما برایم سخت کننده هست.

 ۸ موقع اعتماد کردن به دیگران گاهی خیلی محتاطم و دیر اعتماد می کنم اما گاهی هم اعتمادم به راحتی جلب می شود.

۹ اگر ساعات زیادی تنها به همراهشم خسته میشوم در عین حال اگر ساعات زیادی اطرافم شلوغ به همراهشند عصبی میشوم.

 فوت و فن میان گرا بودن این هست که بدانید چه موقع خود را به یکی از دو سر طیف هدایت کنید؛ وقتی این اتفاق به صورت طبیعی رخ نمی‌دهد چون افراد میان گرا که خود آگاهی کمی دارند به همراه این مسئله مشکل دارند. به عنوان مثال در یک رویداد به همراهزاریابی فرد میان گرا بیشتر بعد برونگرای خود را بروز میدهد علیرغم اینکه روز سختی داشته و افراد زیادی هم او را احاطه کرده‌اند.

 در کل شما به همراه کسب شناخت بیشتر نسبت به خود میتوانید روی مهارت‌های خود دقیق‌تر کار کنید. هوش اجتماعی تان را بهبود بخشید و گرایشها به عملکردهایتان را جهت دهی کنید.

منبع : مجله موفقیت

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم