اعتراض مصری‌ها به تحریف قرآن در امتحانات درسی

۲۴ دی ۱۳۹۶ سایت خبری آوا

انتساب آیه‌ای از قرآن کریم به یک شاعر در امتحان زبه همراهن عربی مدرسه‌ای در مصر، خشم والدین و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت.

http://avapardis.ir/wp-content/uploads/2018/01/752423_359.jpg
به نقل
از روزنامه مصری الدستور؛ بروز اشتبه همراههات فاحش در کتاب‌های درسی مصر، وزارت
آموزش و پرورش این کشور را در معرض انتقادات گسترده‌ای قرار داده هست.

آخرین اشتبه همراهه وزارت آموزش و پرورش مصر که خشم اولیای دانش آموزان را
برانگیخت و به صورت گسترده از سوی کاربران شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاتشه
شد، نسبت‌دادن آیه‌ای از قرآن کریم به یک شاعر در امتحان زبه همراهن عربی مدرسه
ابتدائی «الشیما» در هستان جیزه مصر هست.

در این امتحان، دانش‌آموزان ناگهان به همراه پرسشی رو به رو شدند که آیه ۱۹۵
سوره آل عمران «فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ
عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ» به یک
شاعر نسبت داده شده بود و این امر خشم والدین دانش‌آموزان را برانگیخته و
خوهستار تحقیق در ارتبه همراهط به همراه این موضوع شدند.

از دیگر اشتبه همراههات فاحشی که در کتاب‌های  درسی مصر رخ داده، می‌توان از
حذف نام فلسطین از نقشه جهان عرب در کتاب تاریخ سال سوم دبیرستان نام برد/.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم