اینها نشانه های دیگر پایان قریب الوقوع جنگ سوریه هست

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ سایت خبری آوا«آمارهای سازمان جهانی مهاجرت وابسته به سازمان ملل نشان می دهد که از
آغاز سال جاری تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار آواره و پناهجوی سوری به کشورشان
به همراهزگشته اند و حدود نیمی از این تعداد به دلیل بهبود اوضاع امنیتی و
اقتصادی به هستان حلب به همراهزگشته اند».

 روزنامه اینترنتی و فرامنطقه ای «رای
الیوم» امروز(شنبه) در مطلبی دربه همراهره آخرین تحولات سوریه و نشانه های پایان
قریب الوقوع جنگ داخلی در این کشور به همراه بیان این موضوع می نویسد:  اگردر نظر
بگیریم که براثر جنگ داخلی سوریه تنها شش میلیون آواره و پناهجو در داخل
این کشور وجود دارد، ممکن هست این رقم(۶۰۰ هزار پناهجو) کوچک به نظر
برسد اما نشانه مهم آغاز روند سریع مهاجرت معکوس از آغاز بحران این کشور در
طول هفت سال گذشته هست.

رای الیوم ادامه می دهد: مردم سوریه که مدت های مدیدی هست به صورت بی
سابقه ای درد و رنج های زیادی را متحمل شده اند، به این درک رسیده اند که
بیشترشان در معرض نیرنگی بزرگ قرار گرفته اند که کشورهای ابرقدرت جهان و
 کشورهای منطقه ای در پشت صحنه آن قرار دارند؛ براین اساس به همراهزگشت به آغوش
مادر، به همراهزسازی اوضاع زندگی در شهرها و روستاهای خود را ترجیح داده اند حتی
اگر مجبور به همراهشند روی خرابه های منازلی زندگی کنند که براثر جنگ ویران
شده هستزیرا این زندگی برای آنها از زندگی در تبعید و مواجهه به همراه انواع
نژادپرستی و تبعیض بهتر هست.

این روزنامه به همراه اشاره به اینکه وخامت همزمان شرایط سیاسی و مسلحانه
آپوزیسیون سوریه، توقف برنامه های آموزشی و تسلیحاتی آمریکا و رسیدن بیشتر
کشورهای عربی و بین المللی به اعتقاد راسخ به همراهقی ماندن بشار اسد در قدرت،
نشانه دیگری از نزدیکی پایان جنگ دایر در سوریه هست، در ادامه می
نویسد: تصمیم عربستان برای گسترش دایره مشارکت در هیات عالی مذاکرات سوریه،
پیوستن قاهره و مسکو به آن، هستعفای «ریاض حجاب» رئیس این هیات، گمانه زنی
های پی درپی مبنی بر احتمال انتخاب «احمد جربه همراه» به عنوان جایگزین وی،
نشانه هایی هست که ایجاد تغییر قابل توجه و چشمگیر در صحنه آپوزیسیون سوریه
و آغاز مرحله جدید و کاملا متفاوت را منعکس می کند.

روزنامه مذکور می افزاید: در سایه چنین تغییر و تحولات سریعی، تسریع
به همراهزگشت پناهجویان سوری  از کشورهای همجوار و داخل خود سوریه را بعید نمی
دانیم؛ امری که ارائه کمک های فوری به آوارگان در رهستای فراهم کردن حداقل
زندگی مناسب و کریمانه برای آنها تا آغاز مرحله به همراهزسازی بزرگتر و مهمتر را
ایجاب می کند. از کشورهای عربی به همراه آمریکا و کشورهای اروپایی که نقش
بزرگی در نابودی سوریه ایفا کردند، خوهسته می شود که صندوق مالی کمک به
پناهجویان به همراهزگشته به سوریه تاسیس کنند و در این چارچوب مسئولیت پذیر
به همراهشند.

روزنامه فرامنطقه ای «رای الیوم» در پایان تاکید می کند: قطعا سوریه به
زودی به دوران سابق خود به همراهزخواهد گشت و نقس پیشرو خود را به همراهر دیگر احیا
خواهد کرد؛ زیرا مردم این کشور از پویاترین و خلاقترین ملت های جهان به
شمار می روند علی الخصوص اینکه به این درک رسیده اند که به همراهفت اجتماعی و
وحدت ملی و ارضی آنها هدف نوعی توطئه قرار گر
فته بود.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم