به همراه همسر دروغ گو چیکار کنیم

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ سایت خبری آوا

دروغ گو بودن یکی از بدترین نوع خصلت هست و آن شخص هم به صورت یک عادت دروغ گویی را بیشتر میکند و به جایی میرسد که دروغ برایش یک به همراهور هست

همسر دروغ گو را میتوان درمان کرد و بهتر هست بدانید دروغ گویی نویی بیماری روحی وروانی هست که فرد بخاطر کمبود آن ساختارهایی در ذهن خود را به خورد دیرگان میدهد

خانم‌هاي زيادي هستند كه وقتي همسرشان مدام به آن‌ها دروغ مي‌گويد احساس مي‌كنند كه ديگر در ذهن‌شان احترامي براي او قائل نيستند،  اگر شما هم جزو همين افراد هستيد مي‌توانيد قبل از اينكه تمام احترام خود را نسبت به او از دست بدهيد به همراه خود فكر كنيد، «به رهستي چرا بعضي افراد دروغ مي‌گويند» تا بتوانيد به همراه واقع‌بيني بيشتري او را درك كنيد.

دروغ گفتن معمولا از سنين كم در كودكي آغاز مي‌شود، حتي يك كودك ۲ ساله نيز مي‌تواند به راحتي دروغ بگويد اما زماني كه كودك به اهميت حرف‌ها و لغات پي مي‌برد و مي‌فهمد كه بعضي از حرف‌ها مي‌توانند چه تاثير خارق‌العاده‌اي داشته به همراهشند به‌طور آگاهانه شروع به دروغ گفتن مي‌كنند.  دروغ گفتن هميشه به اين معنا نيست كه فرد مي‌خواهد به كس ديگري آسيب برساند اما ممكن هست گاهي اين نتيجه نامطلوب پيش بيايد.

بعضي از افراد دروغ مي‌گويند چون مي‌خواهند خودشان را ثابت كنند درواقع دروغ گفتن براي آن‌ها نوعي رفتار دفاعي هست، كودك طي مراحل رشد، متوجه مي‌شود كه دروغ مي‌تواند او را از بسياري از عصبه همراهنيت‌هاو تنبيه‌هاي پدرو مادريا اطرافيان حفظ كند. به عبه همراهرتي دروغ راهي هست كه مي‌تواند نظر مثبت اطرافيان را به‌دست بياورد وعمل ناشايست و بد خود را پنهان كند.

همچنين اگر بخواهيم مثبت نگاه كنيم؛ به همراه دروغ مي‌توان دوستان را حفظ كرد يا حتي عزيزي را به همراه هديه غيرقابل پيش‌بيني غافلگير كرد. همان‌طور كه گفتيم دروغ گفتن از سنين خيلي كم شروع مي‌شود و در همه ما وجود دارد، اينكه همه آدم‌بزرگ‌ها به نوعي دروغ مي‌گويند چندان عجيب نيست و مهم هست كه اين نكته را درنظر داشته به همراهشيم بيشتر افراد وقتي دروغ مي‌گويند به هيچ وجه دوست ندارند به فرد ديگري آسيبي برسانند.

  مثلا؛ ممكن هست خيلي از ما دربه همراهره لبه همراهس دوست‌مان به دروغ بگوييم كه زيبه همراهست درحالي‌كه عقيده داريم آن لبه همراهس واقعا زشت هست.  همچنين خيلي ازما در مصاحبه‌هاي شغلي نيز براي به همراهلا بردن شانس هستخدام‌مان دروغ مي‌گوييم.  ما به فرزندان‌مان هم دروغ مي‌گوييم به آن‌ها قول مي‌دهيم كه اگر شام‌شان را بخورند يك بستني جايزه مي‌گيرند اما سپس كاري مي‌كنيد كه كودك‌مان بستني را فراموش كند چون براي به مغازه رفتن خيلي خسته هستيم.

دروغ گفتن ياد گرفتني هست
چگونگي شرايط و موقعيت در سال‌هاي كودكي مي‌تواند روي رفتار ما در كل زندگي تاثير بگذارد.  ما تمايل داريم تا حدي همانند ديگران رفتار كنيم و وقتي در خانواده‌اي دروغ پذيرفته شده‌به همراهشد و حتي در بعضي موارد، پنهان كردن واقعيت به همراه تشويق همراه شود، كودكان آن خانواده ياد مي‌گيرند كه دروغ خيلي هم كار بدي نيست يا حتي مي‌تواند عملي پذيرفته شده به همراهشد.

حتي ممكن هست بعضي‌ها در طول زندگي اين تجربه را به‌دست بياورند كه دروغ راهي براي بقا و صيانت از نفس هست.  مثلا گاهي بعضي از افراد براي پيدا كردن شغل يا حفظ آن مجبور مي‌شوند حقيقت را به‌گونه‌اي مبهم يا آميخته به همراه دروغ بيان كنند و تا جايي كه مي‌توانند به همراه لغات به همراهزي كنند. بسيار از افراد مجبورند براي به همراهلا بردن حقوق‌شان‌ پنهان‌كاري كنند و تا حد زيادي از لغات نادرست يا مبهم هستفاده كنند.  اگر بخواهيم واقع‌بين به همراهشيم دنياي ما خيلي هم زيبه همراه نيست و دروغ در واقع تبديل شده ‌هست به جزئي از كار و زندگي و گذشته ما.

هرچند اين رفتار در نظر اكثر افراد اصلا خوشايند و قبول‌شده نيست اما در زندگي تعدادي از زن و شوهرها وجود دارد.  اگر چه ناپسندهست اما هستند همسراني كه نه تنها در موضوعات مهم به هم دروغ مي‌گويند، حتي در موضوعات كوچك و بي‌اهميت نيز حقيقت را نمي‌گويند مثلا دربه همراهره مكاني كه هستند يا عقيده‌اي كه دارند دروغ مي‌گويند.  همه ما در زندگي خود حد و حدودهايي داريم و خودمان هستيم كه بسياري از مسائل زندگي‌مان را تعيين مي‌كنيم.

شايد ۲ طرف مقصر هستند
وابسته به مهست كه مشخص كنيم در زندگي‌مان دروغ گفتن تا چه حد مجاز هست و تا كجا نيست. مثلا يكي از حالت‌ها و اتفاق‌هايي كه شايد در زندگي خيلي از زن و شوهرها پيش بيايد اين هست كه مثلا شوهر مي‌گويد تا يك ساعت ديگر خانه هست ولي اين يك ساعت كجا و خانه رسيدن او كجا!

در اين مواقع اگرچه همسر شما خودش متوجه مي‌شود كه زمان خانه ‌آمدن خود را خيلي درست نگفته اما از طرف ديگر او دوست دارد در همان زماني كه به شما گفته‌هست به خانه برسد اما تلاش او براي عمل كردن به حرفش چندان كافي نيست و در نتيجه حرف و عمل او ۲ تا مي‌شود. در اين حالت شما مي‌توانيد به اين موضوع از ۲ زاويه نگاه كنيد و از يك نظر مي‌توانيد فكر كنيد كه همسر شما توانايي چنداني در برنامه‌ريزي ندارد و نمي‌تواند كارهاي خود را به درستي تنظيم كند و از نظر ديگر مي‌توانيد اين طور به موضوع نگاه كنيد كه همسرتان فردي دروغگو هست كه بيش از حد سرش به كار گرم هست.

شما كدام را بيشتر مي‌پسنديد ؟ به‌نظرتان كدام برخورد مناسب‌تر هست؟ اين امر بسيار مهم هست كه بدانيد در به‌وجود آمدن رفتاري چون دروغ در يك زندگي زناشويي ممكن هست ۲ طرف مقصر به همراهشند.
 

بعضي‌دروغ ها را مي‌شود زير سبيلي رد كرد
اگر همسر شما تا به حال بيش از چندبه همراهر به شما گفته ‌به همراهشد براي ورزش به به همراهشگاه مي‌رود ولي در واقع به جاي رفتن به به همراهشگاه به خانه يكي از دوستانش برود، اين امر ممكن هست شما را كمي ناراحت كند اما احتمالا مشكل خيلي بزرگي در زندگي ايجاد نمي‌كند. زن و شوهرها به همراهيد قبول كنند گاهي دروغ گفتن يك نفر و انعطاف پذيري طرف ديگر دربه همراهره آن دروغ مي‌تواند تنش كمتري در زندگي آن‌ها ايجاد كند و در نتيجه خانه آن‌ها آرامش بيشتري داشته ‌به همراهشد.

  البته گاهي نيز اين دروغ‌ها مي‌تواند آنقدر بزرگ به همراهشد كه يكي از طرفين طاقت تحمل آن‌ها را از دست بدهد. در بعضي موارد دروغ گفتن مي‌تواند تبديل به يك مشكل كاملا پيچيده شود و طرفين را كاملا درگيرخود كند، بعضي از افراد وقتي دروغ مي‌شنوند احساس مي‌كنند ديگر نمي‌توانند به همراه آن دروغ كنار بيايند و اعتماد آن‌ها كاملا از بين مي‌رود.  اگر شما نيز جزو چنين افرادي هستيد به همراهيد به‌دنبه همراهل يك راه‌حل براي دروغگويي به همراهشيد.

اينگونه راه‌حل‌ها به شما ياد مي‌دهند كه بهترين رفتار و ابراز احساسات در اين موارد به همراهيد چگونه به همراهشد.

پيش‌بيني كنيد، بعد شروع كنيد
قبل از اين كه بخواهيد دربه همراهره دروغگويي همسرتان به همراه او حرف بزنيد بسيار مهم هست كه حسابي فكر كنيد و پاسخ‌هاي او را پيش‌بيني كنيد.  اگر به جواب‌هاي احتمالي او فكر نكنيد به‌طور حتم نمي‌توانيد به درستي به همراه او صحبت كنيد و گفت‌وگوي ثمربخشي نخواهيد داشت.  اول از همه سعي كنيد،

واكنش و تمام جواب‌هاي احتمالي او را به همراه توجه به شرايط حدس بزنيد،  در اين حالت وقتي به همراه او شروع به صحبت مي‌كنيد و مثلا او در جواب شما مي‌گويد الف، شما مي‌دانيد كه در مقابل اين جواب به همراهيد چه عكس‌العملي داشته‌به همراهشيد يا وقتي جواب او ب يا ج يا… هست شما مي‌دانيد چه رفتاري به همراهيد نشان دهيد و بهترين تصميم چيست.

  خودتان را آماده كنيد كه حقيقتي را به شما بگويد كه شما دوست نداريد بشنويد. او ممكن هست چيزهايي به شما بگويد كه براي‌تان سخت هست.  خودتان را آماده‌سازيد كه حتي بتوانيد تصميم‌هاي سخت نيز بگيريد.

اين را درنظر داشته‌به همراهشيد كه يك همسر دروغگو مي‌تواند چيزي به شما بگويد كه غافلگير شويد مثل اين‌كه او شغل دومي دارد كه شما نمي‌دانيد يا به خاطر انجام كاري از شما شرم دارد يا. . .  در انتهاي صحبت نيز به همراهيد كاملا تمام حدها را براي هم مشخص كنيد و به او بگوييد كه در چه جاهايي اصلا مجاز نيست كه دروغ بگويد.

اگر بعضي از دليل‌هاي همسرتان شما را قانع كرد، به‌طور روشن و واضح به او بگوييد كه‌حرف‌هاي او را قبول داريد.  بهتر هست چند به همراهر به او فرصت دهيد كه خود را اصلاح كند.

آيا شما همسرتان را دروغگو مي‌كنيد؟
نمي‌توان گفت كه يك شوهر دروغگو نسبت به احساسات همسرش بي‌اعتنهست.  در حقيقت ممكن هست او به دليل بعضي از رفتارهاي همسرش تبديل به يك فرد دروغگو شده. ممكن هست براي يك مرد چند‌به همراهر پيش بيايد كه به خاطر گفتن يك جمله و كلمه يا به خاطر گفتن جايي كه رفته يا به خاطر ملاقاتي كه داشته مورد مواخذه قرار گرفته وكار به دعوا كشيده هست.

گاهي ممكن هست وقتي مردي بعداز بيرون رفتن ـ به همراه چند تا از دوستانش براي يك يا ۲ ساعت ـ به خانه برگشته از طرف همسرش بسيارسرزنش شده هست و زن گفته كه چقدر از دوستان او بدش مي‌آيد. ابراز عقيده‌اي صادقانه و ساده دربه همراهره خانواده زن يا يكي از ايرادهاي او مي‌تواند به همراهعث دعوا و گريه و گفتن كلمات تلخ شود و چند ساعت وقت ۲ طرف را بگيرد و. . . .

در همين حالت‌ههست كه دروغ گفتن براي مردان تبديل مي‌شود به راهي براي حفظ شخصيت، ايجاد آرامش و دوستي در خانواده. مرد مي‌تواند اينگونه به همراه خود فكر كند كه من ترجيح مي‌دهم، دربه همراهره كارهايم دروغ بگويم تا آنكه بخواهم كاري را كه دوست دارم كنار بگذارم در همين حالت‌ههست كه زن مي‌تواند شوهرش را تبديل به فردي دروغگو كند.

بنابراين بهترين راه‌حل براي اينكه شوهرتان ديگر دروغ نگويد اين هست كه شرايطي را در خانه فراهم كنيد كه ديگر او مجبور به دروغ گفتن نشود. اگر زن و شوهر بتوانند كمي يكديگر را آزاد بگذارند و هر كدام به ديگري اجازه دهد كه آن‌طور زندگي كند كه دوست دارد، به مرور تبديل به ۲ دوست مي‌شوند و ديگر لزومي ندارد به هم دروغ بگويند.  به‌طور كلي به همراهيد گفت، هر فردي احتياج دارد تا فضايي براي نفس كشيدن داشته‌به همراهشد و وقتي اين فضا فراهم شود، دروغ گفتن متوقف مي‌شود.

وقتي زني به شوهرش اعتماد كامل دارد و مطمئن هست كه شوهر به او دروغ نمي‌گويد، مسلما رفتار ديگري خواهد داشت و در مقابل مردي هم كه احساس كند همسرش به او اطمينان و اعتماد دارد از هر كاري كه آرامش زندگي را به هم بزند، پرهيز مي‌كند.

اگر مي‌خواهيد رفتارتان را تغيير دهيد به همراهيد بدانيد، تغيير رفتار زمان‌بر و سخت هست و تاثيربخشي اين تغيير رفتارها نيز مدتي طول مي‌كشد، شما نمي‌توانيد در يك شب شوهر دروغگوي‌تان را تغيير دهيد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم