تشکیل «اتاق مرگ» برای انقلابیون بحرینی

۲۲ دی ۱۳۹۶ سایت خبری آوا

اساسا برگزاری دادگاه‌ها اعم از نظامی و غیرنظامی حاکی از آن هست که رژیم آل خلیفه به همراه بحران شدیدی رو به رو هست. زمانی که می‌بینیم آل خلیفه به این سطح از خشونت غیرقابل توجیه متوسل می‌شود، این بدان معنهست که بحرانی وجود دارد و آل خلیفه از حل و فصل این بحران عاجز و ناتوان هست.

رژیم آل خلیفه در به همراهتلاقی گرفتار شده که هرچقدر دست و پا می‌زند، نمی‌تواند از آن نجات یابد. درست به همین دلیل هست که به سیهست‌هایی نظیر محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی را در قبه همراهل انقلابیون در پیش گرفته هست. این سطح از خشونت و افراطی گری در حق بحرینی‌ها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی به همراهطل بوده و نقض صریح قوانین بین المللی هست. بسیاری از کسانی که در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند، بی گناه هستند. شما به یکی از موارد اخیر نگاه کنید. قاضی دادگاهی که به اتهام واهی شماری از بحرینی‌ها در طراحی برنامه ترور فرمانده کل نیرو‌های مسلح رسیدگی کرد، کسی بود که توسط خودِ این مقام نظامی منصوب شده بود. حال به همراهید پرسید که چگونه چنین قاضی می‌تواند در پرونده مذکور، مستقل عمل کند.

در هر صورت، اصل محاکمه‌ها کاملا به همراهطل هست. آل خلیفه به دنبه همراهل مخابره کردن این پیام به انقلابیون هست که قلع و قمع و سرکوب ادامه دارد و مردم به همراهید به خانه‌های خود به همراهزگردند. این رژیم گمان می‌کند که می‌تواند به همراه توسل به زور مردم را به خانه‌های خود به همراهزگرداند. مردم تصمیم خود برای مقابله به همراه این رژیم را گرفته اند و به خانه هایشان به همراهز نمی‌گردند.

رژیم آل خلیفه سیهست «مرگ یا اعتراف» را در قبه همراهل انقلابیون بحرینی به کار گرفته هست و زندانیان سیاسی را تحت شکنجه‌های شدید وادار به اعتراف‌هایی می‌کند که اساسا حقیقت ندارند. لطفا در این خصوص توضیح دهید.

این مسئله طی ماه‌های اخیر بیش از پیش آشکار شده هست. آل خلیفه اتاق‌هایی را که شبیه «اتاق‌های مرگ» هست، تشکیل داده هست. هستند که امروز در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند.

کسانی که توسط آل خلیفه به این اتاق‌ها انتقال داده می‌شوند، این پیام را دریافت می‌کنند که راهی جز اعتراف در مقابل خود ندارند وگرنه جنازه آن‌ها از اتاق خارج می‌شود. کسانی که از این اتاق‌ها نجات یافته اند، تأکید می‌کنند که به دلیل شکنجه‌های بسیار شدید مرگ را به همراه چشمان خود دیده اند.

رژیم آل خلیفه اخیرا شماری از شهروندان بحرینی را به اعدام محکوم کرده هست. هدف اصلی آل خلیفه از صدور چنین احکام ظالمانه‌ای چیست؟

صدور چنین احکامی به سیهستی به همراهزمی گردد که رژیم آل خلیفه طی قریب به هفت سال گذشته اتخاذ کرده هست. آل خلیفه به دنبه همراهل ایجاد موجی از ترس و وحشت در میان مردم هست. این رژیم می‌خواهد به مردم بگوید که به قلع و قمع خود ادامه خواهد داد. آل خلیفه می‌خواهد خطاب به مردم بگوید که تحرکات انقلابی آن‌ها بی فایده بوده و در آینده نیز نتیجه نخواهد داشت.

عربستان سعودی از همان دوره‌های آغازین انقلاب بحرین نقش تخریبی را در این کشور ایفا کرد. آیا تاکنون این نقش منفی در تحولات بحرین ادامه دارد یا به نوعی متوقف شده هست؟

 

نقش مخرب عربستان سعودی در تحولات بحرین همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، امروز ابوظبی نقش بسیار منفی در حمایت از آل خلیفه ایفا می‌کند. رژیم آل خلیفه بدون رجوع به عربستان سعودی و مقامات اماراتی، کوچکترین تصمیمی را نمی‌تواند اتخاذ کند.

تمام آنچه که امروز در بحرین و علیه انقلابیون می‌گذرد، به همراه موافقت و چراغ سبز رژیم‌های عربستان و امارات صورت می‌پذیرد. هر جنایتی که آل خلیفه علیه انقلابیون انجام می‌دهد به همراه چراغ سبز ریاض و ابوظبی هست. امروز آل سعود و آل نهیان مسئول هر قطره خونی هستند که از مردم بحرین ریخته می‌شود.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم