خسیسی یکی از بدترین حرفهای شوهرم هست

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ سایت خبری آوا

خسیس بودن برای هر فرد آسایش بخش و برای اطرافیانش یک نوع مریضی بی درمان هست و فرد مورد نمظر فقط اطرفیانش را مورد آزار و اذیت قرار میدهد

خسیس بودن به مراتب در جامعه به همراهعث بروز مشکل میشود و همیشه فرد نمیتواند آنچه که در دل خود هست را بگیرد و همسر و بچه هایش هم به همراهعث آزار و اذیت قرار میگیرند

خسیس عاطفی!
اگرچه در بیشتر موارد فردی را خسیس می نامیم که در مورد مسائل مالی (پول) و مادی (سایر دارایی ها) خسهست دارد، ممکن هست فرد در روابط عاطفی هم خسیس به همراهشد. چنین فردی احساسات و هیجاناتش را به همراه دیگران شریک نمی شود و از شادی های خود نمی بخشد. در چنین شرایطی، ترس از صمیمیت و تحت کنترل قرار گرفتن، فرد را آزار می دهد. این افراد بیشتر «گیرنده» اند تا «دهنده».

خسیس بودن یک رویکرد نسبت به زندگی هست و همان طور که قبلا هم گفتم، فقط به مسائل مالی محدود نمی شود، پس محدود به مرد، به عنوان سرپرست خانواده، نیست، اما به همراه توجه به اینکه خسهست عمدتا در مورد پول و دارایی ها معنی می شود و مردان سرپرست خانواده و مدیرمالی هستند، شاید اثر خسهست خانم ها کمتر از آقایان به همراهشد، ولی در جایگاه خود به بروز مشکلات مشابهی منجر خواهدشد و زن خسیس هم می تواند به اندازه مرد خسیس، به همراهعث به چالش کشیده شدن زندگی مشترک شود.

خسهست ژنتیکی هست؟!
خسهست یک خصوصیت شخصیتی هست. خصوصیات شخصیتی صفاتی هستند که همیشه به همراه فرد و مشخصه او هستند. ما افراد را به همراه صفات شخصیتی شان می شناسیم. مثلا وقتی می گوییم فردی خسیس هست، یعنی خسهست در بیشتر رفتارهای او دیده می شود. ژن ها بسیای از صفات شخصیتی را تعیین می کنند. یا دست کم، بر بروز و شدت صفات شخصیتی اثر دارند و اما در مورد خسهست ژن مشخصی یافت نشده هست.

تصور می شود ژن ها روی منش افراد (که بخشی از شخصیت آن ههست و خسهست هم یکی از صفات منش فرد هست) اثر زیادی ندارند، اما فرد را مستعد الگوهای رفتاری خصای می کنند که ممکن هست به بروز صفات مشخصی منجر شود. مثلا ژن ها فرد را مستعد اضطراب می کنند و اضطراب به همراه خسیس بودن مرتبط هست. اخیرا مشخص شده ژنی به نام COMT که در سوخت و ساز یک ماده شیمیایی به نام دوپامین، نقش دارد، به همراه صفت «سخاوت» مرتبط هست.

بچه ها می بینند…
بیشتر نگاه ها به خسهست جنبه روان شناختی دارد. در این رویکرد، خسهست محصول محیطی هست که فرد در آن پرورش یافته هست. الگوبرداری از والدین خسیس و زندگی در فقر ۲ جنبه مهم در این مورد هستند. نوع نگاه خانواده به پول و شیوه برخورد آنها به همراه مسائل مالی بر رویکردهای مالی و اقتصادی ما اثر دارد. از طرفی، زندگی در فقر به همراهعث می شود فرد همیشه شاهد نگرانی پدر و مادرش دربه همراهره مسائل مادی زندگی به همراهشد و اطمینان او نسبت به آینده از بین برود. او همیشه در این تصور هست که نکند به روزگار فقیرانه قبلی برگردد.

براساس این دیدگاه، فرد خسیس تلاش می کند آن چیزی را جمع کند که تصور می کند «کمبود» داشته هست و هرچه پول داشته به همراهشد، به همراهز هم نگرانی اش برطرف نمی شود.

فرد خسیس به همراه جمع کردن پول تلاش می کند برای خودش اطمینان خاطر بخرد. اگر خسهست و دست و دل به همراهز بودن را ۲ سر یک طیف بدانیم، سمت دیگر طیف افراد ولخرجی هستند که هرگاه به همراه تنشی مواجه شوند، مثلا عصبه همراهنی به همراهشند، احساس تنهایی کنند یا حوصله شان سررفته به همراهشد و حتی وقتی خیلی خوشحال به همراهشند، به خرید می روند و معمولا دست خالی بر نمی گردند. این رفتار را هم تاحدی نتیجه سوء رفتار والدین و غفلت آنها در دوران کودکی فرد می دانند.

خسهست، اختلال روان پزشکی هست؟
خسیس بودن به خودی خود یک اختلال روان پزشکی نیست و بیشتر یک دیدگاه نسبت به زندگی هست، اما اگر شدید به همراهشد، به اندازه بسیاری از اختلالات روان پزشکی بر زندگی خود فرد و نزدیکان او (خصوصا همسر و فرزندان) اثر دارد. در نگاه اول و طبق متون رسمی روان پزشکی، خسیس بودن یکی از علائم مهم در تشخیص نوعی اختلال شخصیت، به نام اختلال شخصیت وسواسی جبری هست، اما توجه داشته به همراهشیم که در این اختلال، فرد هم نسبت به خودش حساسیت دارد و هم نسبت به دیگران.

اگر فردی فقط نسبت به دیگران (مثلا همسرش) خسهست داشته به همراهشد، به همراهید دنبه همراهل سایر نشانه های افراد خودشیفته به همراهشیم. همچنین اگر فردی فقط نسبت به همسرش خسهست نشان بدهد، اما در مورد خودش و سایر اطرافیان خسیس نبه همراهشد، به همراهید مشکلات عاطفی و ارتبه همراهطی بین ۲ نفر را درنظر بگیریم.

خسیس یا مقتصد؟!
اصولا تغیین مرز برای تشخیص «خسهست» آسان نیست. آنچه مهم هست تفاوت گذاشتن بین خسیس بودن و مقتصد بودن هست. فرد مقتصد در زندگی هدف مشخصی دارد، اما این هدف مشخصا «جمع آوری پول» نیست.

هدف فرد مقتصد ممکن هست خریدن خانه یا خودرو، فرستادن فرزندان به دانشگاه، تامین هزینه های بیماری یا پس اندازد دوران پیری و به همراهزنشستگی به همراهشد. این هدف، هرچه به همراهشد، برای تامین رفاه فرد یا خانواده هست. هر فردی به همراهید بتواند درآمد محدود و مشخص خود را طوری به تمام مخارج اختصاص بدهد که در هیچ مورد اساسی کم نیاورد.

این رفتار را رفتاری هوشمندانه، هدفمند و قابل درک می دانیم، اما فرد خسیس، حتی برای موارد ضروری هم خرج نمی کند. فرد خسیس پول را فقط برای فجایع آینده می خواهد. اگرچه غالبه همراه این فجایع مبهم اند، بیشتر به صورت «اگر»هایی به همراه احتمال اندک بیان می شوند که دیگران آن را درک نمی کنند. برخلاف فرد خسیس، فرد مقتصد خود را به بدبختی نمی اندازد یا سلامت جسمی و روانی خود و خانواده اش را به خطر نمی اندازد تا از یک بحران احتمالی در آینده جلوگیری کند.

یکی از مهم ترین وظایف سرپرست یک خانواده تامین رفاه و سلامت خانواده هست. اگر فردی خود را مقتصد بداند، اما به دلیل رفتارهای مالی او، اعضای خانواده در فضایی پرتنش زندگی کنند و سلامت شان در خطر به همراهشد، احتمالا موردی اشکال دارد. یادمان به همراهشد خسهست و دست و دل به همراهزی به مقدار پول و دارایی ربطی ندارد. آنچه در خسهست اهمیت دارد «اشتغال ذهن» به همراه پول و جمع کردن آن هست و فرد خسیس وقت و انرژی زیادی را قربه همراهنی جمع کردن پول می کند.

به طور خلاصه، تفاوت های عمده در تشخیص رفتار مقتصدانه از خسهست عبه همراهرتند از: ۱ هدف از جمع کردن پول یا خرج نکردن آن، ۲ قابل درک بودن و منطقی دانستن آن توسط دیگران، ۳ عواقب نامطلوب رفتار.

در نهایت، بد نیست به حرف شیخ اجل، سعدی اشاره کنم که در به همراهب هفتم گلستان گفته: «مالی به مشقت فراهم آرند و به خشت نگه دارند و به حسرت بگذارند، چنانکه حکیمان گویند سیم بخیل از خاک وقتی برآید که وی در خاک رود»!

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم