دون ژوان کیست و چه تفاوتی به همراه عاشق دارد؟

۱۳ مرداد ۱۳۹۶ سایت خبری آوا

بیماری دون ژوآنی،علایم،خصوصیات و شاید شبه همراههاتش به همراه اکـثر پسران!یک گزارش پزشکی و روانشناسانه برای شناسایی این افراد.

مجله اینترنتی آوا پردیس ؛ در این قسمت به توضیح کامل و قسمت بندی شده از دون ژوان میپردازیم.اختلالی که شاید کم و بیش اما نه به طور کامل در بعضی یا بیشترِ پسرانِ جامعه ی ما وجود داشته به همراهشد!اما نه به این معنی که آنها بیمارند،خیر.ولی قطعاً به همراه خواندن این گزارش و مقاله به بعضی از شبه همراههت های ظاهری و رفتاری در بین این کلمه (دوژوان)و افرادی که شاید بشناسید پی میبرید.

گفتنی هست که هدف مجله ی اینترنتی آوا پردیس اصلاٌ در توهین،بیمار نشان دادن،و ..درمورد پسران یا شخص و اشخاص خاصی نیست.این مقاله کاملا پزشکی و روانشناسی هست جهتِ به همراهلا بردن اطلاعات همه گان.پس به همراهما همراه به همراهشید.

معنای دون ژوان

افسانه ی اسپانیایی صفت/کلمه ی وارد شده از زبه همراهن فرانسوی- مردِ اغوا کننده ی زنان/دون خوان/دُن ژُو آن/به عربی “مَغوی النساء”

دون ژوان کیست؟

دون ژوان فردی هست که قادر به برقراری ارتبه همراهط عاطفی عمیــق و عشق ورزیدن به شریک جنسی خود نیست.

یکی از مهمترین اختلالات شخصیت که منجر به دون ژوانیسم و یا هرزه گری جنسی میشود اختلال شخصیت خودشیفته (narcissistic) هست .

چنین مردی نه قادر هست دوست بدارد نه دوست داشته شدن را به همراهور میکند و یک حالت پارانویا و بدبینی نسبت به گرفتن پیغام های دوست داشته شدن از شریک عشقی خود دارد.

بسیاری از موارد نیاز به دوست داشته شدن را در خود انکار میکنند و بیشتر ترجیح میدهند به جای دوست داشته شدن مورد تحسیـــن واقع شوند تا “منِ” آزرده شان ترمیم پیداکند.

احساس میکنند اگر کسی دوستش داشته به همراهشد  و ابراز علاقه کند،میخواهد از او بهره برداری خاصی کند!

در واقع به هیچ زنی اعتماد نمیکند.اینگونه مردان در واقع تنها به همراه سطح بدن زنان ارتبه همراهط برقرار میکنند نه به همراه هستیِ دروونی آنها.در واقع هدف آنها به دست آوردن هست نه رابطه داشتن!

زنها را بدست بیاورند،تصاحب کنند و بعد به همراه رها کردن آنها خشم و میل به انتقام جویی خودرا که از رابطه به همراهمادرِ ناکام کننده سرچشمه گرفته ارضا نمایند.

در واقع تصویر ذهنی که از این شخصیت داریم حاکی از سیطره ی سلایق های جنسی و شاید نقص در سوپرایگو هست.میتوان دون ژوان ها را مانند ستاره ی دنبه همراهله داری دانست که به همراهسرعت زیادی به دنبه همراهل لذت و نزدیکی هستند،اما به همراهیستی سریعا از معشوقه ی خود دل بکنند تا بتوانند در برابر عواطف افسرده ی (احساس پوجی) ناشی از پیوند خود به همراه شیء در امان بمانند.

تعریف و چرایی دون ژوان

وقتی از کلمه دون ژوان حرف می زنیم، انگار کثافت انسانی را بررسی می کنیم. در حقیقت ما به کسانی می گوییم دون ژوان که در هر برهه از زندگی شان به همراه چند جنس مخالف رابطه جنسی یا احساسی عمیق دارند و کیفیت و کمیت این جنس مخالف ها هیچ وقت ثابت نیست؛ یعنی هیچ جنس مخالفی در زندگی شان نیست که بتواند حضور دائمی داشته به همراهشد؛ حتی مادر و پدر. به همراه این حال آنها در یک روند شجاعانه از کسی می گذرند و به کسی دیگر می پیوندند؛ بدون آن که بدانند چرا! این شجاعت و شهامت به همراه سرعت سرسام آوری به سمت تنهایی در حرکت هست و آنها در هر لحظه ممکن هست ترک شوند و تنها بمانند. وحشتی که هرگز دوست ندارند تجربه اش کنند. در حقیقت دون ژوان تحمل زندگی را ندارد و برای پر کردن این خلأ وحشی، به محض احساس تنهایی دست روی کس دیگری می گذارد. این چرایی دون ژوانی هست.

شـروع دون ژوان


یک دون ژوان هیچ وقت به همراه یک دون ژوان دوست نمی شود. هیچ وقت یک دون ژوان را برای رابطه احساسی عمیق در نظر نمی گیرد. برای او یکی مثل خودش هیچ جذابیتی ندارد. و همین طور برای طرف مقابل! کلک های آنها برای هم رو شده هست و نمی توانند در طرفه العینی قاپ رفیق را بدزدند. آنها نیاز دارند پرستیده بشوند. و در مقابل بلدند که چه طور طرف مقابل را دچار حس پرستیده شدن بکنند؛ در حالی که اصلاً نمی پرستند. شاید هم بپرستند. اما برای مدتی کوتاه. آنها زیبه همراهیی را دوست دارند و برای هر زیبه همراهی دیگری که از کنارشان رد شود احترام قائلند. پس دوست دارند هر موجود زیبه همراهیی که وجود دارد را مال خود کنند؛ برای مدتی فتح کنند؛ و از این که روزی چنین موجود زیبه همراهیی را داشته اند، لذت ببرند. آنها قوانین زندگی را می دانند. تنها نکته اساسی زندگی آنها این هست که تنها هستند و این تنهایی را هم قانون تلقی می کنند.

دون ژوان کیست و چه تفاوتی به همراه عاشق دارد؟

قانـــونِ دون ژوانی

یک دون ژوان می داند که چطور دل ببرد و به دست بیاورد.او می داند که هر لحظه ممکن هست تنها بماند،پس سعی میکند که طرف مقابلش را اسیر خود کند و به همراه داد و فریاد(در مردها) و توهین،غرزدن و قهرکردن(در زنها)و تحقیر کردن در هردو جنس،طرف مقابل را برای خود نگهدارد.او سعی میکند دنیای کوچکش را اینگونه کنترل کند!

اما بحث به همینجا ختم نمیشود او به همراهز هم راضی نمیشود.روندی که او رفته به همراهزهم تکراری هست.او در حقیقت نمیداند تا کجا پیش خواهد رفت!او فقط به دست می آورد،فتح میکند،پیروز میشود و لذت میبرد! امابعد از اینکه فتح کرد،دیگر هیچ حس جذابی در طرف مقابل نمیبیند که بخواهد به همراهاو بماند.پس به سراغ فردِ دیگری میرود. و در این حین ممکن هست رابطه را بهم نزند اما بنا بر اصل زیبه همراهیی “زیبه همراهیی دوستی دون ژوان ها” به سراغِ فردی دیگر میرود و قانونش را به همراهزهــم تکرار میکند!شاید کسی به او بگوید “چرا به دست می آوری که ترک کنی؟” و اوهم جواب بدهد “جنس مخالف از اینکه به دست آورده شود لذت میبرد و من هم این لذت را به او می دهم.او از اینکه کسی را داشته به همراهشد که اینگونه لذتش بدهد مست میشود و من در قبه همراهل مقداری عشق و علاقه و کمی وقت این لذت و سرمستی را به او میدهم.و بعد که مساوی شدیم،دیگر نیازی نیست به همراههم به همراهشیم!این یک قانون هست!” قانونِ دون ژوانی!!

دون ژوان میداند که چه کار کند که وقتی به همراه اوهستی از زندگی لذت ببری اما هیچوقت این ترس را به ما نمیدهد که دائمی نیست!!

شاید در مردها دون ژوان از گذشته ی خود برای جنس مخالف  هم صحبت کند و یا شاید هم مثل زنهای دون ژوان،هیچوقت از  گذشته ی خودشان حرفی نزنند تا تازه به نظر برسند!

یک دون ژوان می داند که چطور دل ببرد و به دست بیاورد.او می داند که هر لحظه ممکن هست تنها بماند،پس سعی میکند که طرف مقابلش را اسیر خود کند و به همراه داد و فریاد(در مردها) و توهین،غرزدن و قهرکردن(در زنها)و تحقیر کردن در هردو جنس،طرف مقابل را برای خود نگهدارد.او سعی میکند دنیای کوچکش را اینگونه کنترل کند!

اما بحث به همینجا ختم نمیشود او به همراهز هم راضی نمیشود.روندی که او رفته به همراهزهم تکراری هست.او در حقیقت نمیداند تا کجا پیش خواهد رفت!او فقط به دست می آورد،فتح میکند،پیروز میشود و لذت میبرد! امابعد از اینکه فتح کرد،دیگر هیچ حس جذابی در طرف مقابل نمیبیند که بخواهد به همراهاو بماند.پس به سراغ فردِ دیگری میرود. و در این حین ممکن هست رابطه را بهم نزند اما بنا بر اصل زیبه همراهیی “زیبه همراهیی دوستی دون ژوان ها” به سراغِ فردی دیگر میرود و قانونش را به همراهزهــم تکرار میکند!شاید کسی به او بگوید “چرا به دست می آوری که ترک کنی؟” و اوهم جواب بدهد “جنس مخالف از اینکه به دست آورده شود لذت میبرد و من هم این لذت را به او می دهم.او از اینکه کسی را داشته به همراهشد که اینگونه لذتش بدهد مست میشود و من در قبه همراهل مقداری عشق و علاقه و کمی وقت این لذت و سرمستی را به او میدهم.و بعد که مساوی شدیم،دیگر نیازی نیست به همراههم به همراهشیم!این یک قانون هست!” قانونِ دون ژوانی!!

دون ژوان میداند که چه کار کند که وقتی به همراه اوهستی از زندگی لذت ببری اما هیچوقت این ترس را به ما نمیدهد که دائمی نیست!!

شاید در مردها دون ژوان از گذشته ی خود برای جنس مخالف  هم صحبت کند و یا شاید هم مثل زنهای دون ژوان،هیچوقت از  گذشته ی خودشان حرفی نزنند تا تازه به نظر برسند!


به دنبه همراهل افراد به همراه جذبه هستند!

شاید شنیدن این جمله از زبه همراهن زن ها برایتان آشنا به همراهشد: «عاشق مردهایی ام که یه گوشه تنها توی کافه واسه خودشون می شینند و به هیچ کس کاری ندارند.» و این جمله برای مردها: «کاش فقط یه لحظه نگام کنه. لامصب دلش از سنگه. حاضرم همه دنیام رو به پاش بریزم اما یه لحظه نگام کنه.»

دون ژوان دنبه همراهل چنین افرادی می گردد. افرادی که به دست آوردنشان سخت به همراهشد. خسته کننده به همراهشد. یا مبه همراهرز خوبی به همراهشند. نکته جالب اینجهست که دون ژوان همیشه پیروز هست. و شاید بشود گفت تنها نکته غم انگیز اینجهست که دون ژوان همیشه پیروز هست. او فقط می خواهد قدرت خودش را محک بزند. هیچ وقت شکستش را قبول نمی کند و همیشه تا مرز پیروزی می رود. دون ژوان یک مبه همراهرز قدرتمند هست و برای آدم های ضعیف حتی وقت ندارد. جمله ای که شاید از زبه همراهن بعضی شان شنیده به همراهشید: «برو به همراه همقد خودت به همراهزی کن!»


رفتنِ دون ژوان

مسئله از جایی شروع می شود که دون ژوان می خواهد ترک کند! دون ژوان بی خبر ترک می کند. اصلاً نمی فهمی چه وقتی رفته که بخواهی جلویش را بگیری. التماس ها شروع می شود. دون ژوان دوست دارد التماس بشنود. چون می فهمد که تنها نیست و این التماس ها همیشه هست! پس لذت می برد. جنس مخالف نمی داند که تنها چیزی که دون ژوان را می ترساند تنهایی هست! اگر جنس مخالف زرنگ به همراهشد می تواند به همراه تنها گذاشتن، دون ژوان را برای مدت بیشتری داشته به همراهشد! یعنی از خودش قدرت نشان دهد و دون ژوان را دوبه همراهره به مبه همراهرزه بطلبد. او از مبه همراهرزه لذت می برد و تا وقتی مبه همراهرزه نبه همراهشد دون ژوان اهمیت وجودی ندارد. نکته تأسف برانگیز این جهست که جنس مخالف فقط زمانی می تواند بفهمد که تنها ترس دون ژوان تنهایی هست که دیگر هیچ حسی به او ندارد. و حالا التماس های دون ژوان تأثیری ندارد؛ اگر التماسی بکند!

روش زندگی دون ژوان

دون ژوان زندگی روتینی ندارد. و این زندگی برای هیچ کسی دوست داشتنی نیست. 

شاید یکی از دلایلی که هر دون ژوانی قصد ترک کردن می گیرد این هست که روش زندگی اش زیر سؤال می رود. 

او همیشه می گردد تا یک موافق پیدا کند، اما نکته غم انگیز این جهست که این موافق هم پیدا نمی شود. شاید برای کسی که می خواهد به همراه یک دون ژوان زندگی کند، تنها نکته ترسناک، عدم امنیت از فردای دون ژوان هست. 

آنها روش زندگی شان بر پایه ریسک و خطر بنا شده. آرزوهای عجیب و دور از دسترس دارند. که خیلی از آنها حتی مادی هم نیست. مثل خاک شدن در پرلاشز، کنار هدایت (دهستانی از زویا پیرزاد)، زندگی در یک جزیره (رابینسون کروزوئه)، دیدن والت دیزنی، بیل گیتز یا یک مرد یا زن بزرگ، مسافرت به دور دنیا در ۷۹ روز! چاپ کردن یک کتاب در هر سال حتی به همراه هزینه شخصی، یا پیدا کردن گنجی در اعماق آب (جک گنجشکه در دزدان دریایی کاراییب)، و… این آرزوها برای کسی که زندگی روتین و امنی دارد، آرزوهای احمقانه، بچگانه و سخیفی به شمار می آیند. اما برای دون ژوان فلسفه زندگی هست. 

دون ژوان نمی تواند به همراهور کند که روش زندگی اش درست نیست.

 و شاید مجبور می شود که بین آرزو و جنس مخالف یکی را انتخاب کند. او آن قدر پافشاری می کند تا به همراهلاخره روش زندگی اش را ثابت می کند. ولی آن وقت نه کسی از مخالف ها هست که این پیروزی عظیم را ببیند، و نه خودش می تواند درد بزرگ تنهایی را در درون خودش کتمان کند. این غم انگیزترین نکته ای هست که دون ژوان همیشه سعی دارد از آن فرار کند. اما کهولت سن و کم شدن جذابیت، او را به همین سمت پرتاب می کند. به همراه این حال، کمتر پیدا شده مرد یا زنی که وجود چنین کسانی را تحمل کند. حتی برای یک سال! و گاهی هم مثل ابن سینا و سعدی خودشان طالب نیستند که کسی را در کنار خودشان برای همیشه داشته به همراهشند تا زجر سفر، همراهشان را نابود کند!

اغلبِ این مردان به سراغ دوگونه از زنها میروند!

دسته ی اول زنانی هستند که به دلیل شرایطشان بسیار مورد توجه اند.شرایطی مانند زیبه همراهیی،ثروت،شهرت و مقام و.. که در این حالت مردِ خودشیفته منِ ایده آل (ego ideal)خود را به او فرا فکنی کرده و انگار این خودِ اوست که دارای  چنین محسناتی هست.

در واقع زن اینجا ابزاری هست برای تغذیه ی  هرچه بیشترِ خودشیفتگیِ مرد!

البته  در این حالت هم مردان خودشیفته مراقبند  که زنها از آنها در هیچ یک از این  ابعتپاد برجسته تر نبه همراهشند و اگر احساس کنند که به همراهلاتر هست او را تخریب میکنند!!

دسته ی دوم زنانی هستند به همراه هویتی بسیار کمرنگ که تنها میتوانند  به صورت یک زائده و دنبه همراهله در کنار مرد خودشیفته برای مدتی به همراهشند که اورا دائماً تحسین کنند و منِ او دائماً به همراهد شود!

اینگونه مردان بجای عشق در رابطه احساس تملک زیاد دارند!در واقع زن در کنارآنها مانند مبل و لوازم زندگیشان هست.

یکی از ویژگی های مهمِ رابطه در مردان خودشیفته این هست که این مردان خصلتهای بدخود را به همسر خود فرافکنی میکنند و اورا تحقیر میکنند و سرزنش مینمایند. یعنی خودشان همه خوب!(total good)و همسر،همه بد (total bad)میشود!

تفاوت های دون ژوان به همراه عاشق

به همراه این که به نکته های ریزی اشاره کردیم که تفاوت یک عاشق و یک دون ژوان را نشان می داد، اما لازم می دانیم که به نکته های ریزتری هم اشاره کنیم. 

دون ژوان قصد کنترل دارد. او به دست آورده که رها کند. او می داند که هر لحظه ممکن هست تنها بماند، و نمی خواهد زودتر ترک شود. پس سعی می کند که طرف مقابلش را اسیر خود کند و به همراه داد و فریاد در مردها، توهین و قهر کردن و غر زدن در زن ها و تحقیر کردن در هر دو جنس، طرف مقابل را برای خود نگه دارد. او سعی می کند دنیای کوچکش را این گونه کنترل کند!

«من شبیه یه آدم به همراه یه نقشه ام؟! پلیس ها نقشه دارند. دزدها نقشه دارند. اونها سعی می کنند دنیای کوچیکشون رو این طوری کنترل کنند.» 

(جوکر، فیلم شوالیه تاریکی. )

نگاه حریص دون ژوان بعد از پیروزی فرق می کند. وقتی به دست می آورد دیگر پیروز شده و حالا می خواهد که پیروزی اش را به همراه کس دیگری جشن بگیرد. پس در طرفه العینی ترک می کند و برای پیدا کردن نفر بعدی لحظه شماری می کند. کسی که شاید به همراه او در همه زمینه ها موافق به همراهشد. کسی که به هستی دون ژوان احترام بگذارد. کسی که… !

امیدواریم این گزارش برای شما مفید واقع شده به همراهشد و از به دام افتادن افراد در دام دون ژوان ها چه مرد و چه زن تا حدی بتوانیم جلوگیری کنیم!

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم