رابطه خواب های تکراری به همراه شخصیت افراد

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ سایت خبری آوا

انسان می تواند بخشی از زندگی روزمره خود را در قالب خواب ببینید یا فانتزیهای و آرزوهای تان را و از همه جالب تر اینکه می توانید چیزهایی را در خواب ببینید که هیچگاه در زندگی روزمره انسانی امکان تجربه آنها را نخواهید داشت.

ایرانی نیوز : مغز انسان در هنگام خواب تصاویر دیوانه واری را تولید خواهد کرد و چه به خواب ها اهمیت بدهیم و چه آنها را مسائلی بی ربط بدانید نکته جالب این هست که خواب هایتان  نکات قابل توجهی را در مورد شخصیت شما بیان خواهند کرد در کل ۴ نوع خواب اصلی وجود دارد که به همراه شخصیت‌های متفاوتی مرتبط هستند. همه انسان ها هنگامی که خواب هستند رویا می‌بینند و مهمترین نکته این هست که برخی خواب هایشان را هنگام بیداری به یاد می‌آورند و برخی نیز فراموش می‌کنند انگار که خوابی ندیده‌اند دیدن می‌تواند تجربه ترسناکی به همراهشد خواب های انسان متنوع هستند . برای مثال میتوانید بخشی از زندگی روزمره خود را در قالب خواب ببینید یا فانتزیهای و آرزوهای تان را و از همه جالب تر اینکه می توانید چیزهایی را در خواب ببینید که هیچگاه در زندگی روزمره انسانی امکان تجربه آنها را نخواهید داشت.

خواب افتادن از جایی

 بسیاری از افراد خواب میبینند که ناگهان از جایی می افتند مهم نیست که بزرگ به همراهشد یا کوچک در هر صورت این خواب را می بینید این خواب ها در همان سنین کودکی آغاز  می شود و برای تمام دوران زندگی ما را تعقیب خواهند کرد کسانی که مکررا این خواب را می بینند معمولاً به شدت تلاش می‌کنند همیشه همه چیز را تحت کنترل داشته به همراهشند می‌توانند به سادگی از هرچیزی بگذرند معمولاً این خواب زمانی که فکر می کنید چیزی در زندگیتان از کنترل خارج شده به سراغتان می آید در چنین مواردی معمولاً بیش از حد به خود یا دیگران دیده انتقادی دارید اما سعی کنید به خود قبول کنید که نمی توان در زندگی به هر چیزی مخصوصاً موضوعات ریز و خارج از کنترل انسان مدیریت مطلق داشته به همراهشید

خواب درآمدن دندان

 این که ناگهان ببینید دندانتان افتاده و یا می افتد حس ناخوشایند هست اما این اتفاق در خواب به این دلیل رخ می‌دهد که شخص کمی در انتقال دهستان ها و شایعه پراکنی زیاده روی می کنند شاید از نظر خودتان چیز مهمی نبه همراهشد و تنها دهستان های واقعی را به شکل ساده به دیگران منتقل می کنید اما اگر متوجه شدید که این خواب خاص را به طور مکرر می بینید به همراهید در دهستان هایی که به دیگران انتقال میدهید کمی به همراهزنگری کنید

ارتبه همراهط خوب های تکراری به همراه شخصیت افراد

خواب داشتن قدرت های فرا انسانی

 اگر به طور مکرر خواب می بینید که پرواز می کنید و قدرت های فرا انسانی دارید به همراهید بدانید که شما انسانی به همراه اعتماد به نفس به همراهلا و شخصیتی قوی و مستحکم هستید شما به خود افتخار کرده و اطرافیانتان نیز به شما توجه زیادی دارند نقطه منفی در مورد کسی که این خوابها را میبینند این هست که ممکن هست کمی بیش از حد مغرور و خودخواه به همراهشد پس بهتر هست کمی متواضع به همراهشید

خواب فجایع طبیعی 

اگر همیشه خواب فجایع طبیعی مانند سیل زلزله یا بیماری ها را می بینید به همراهید بدانید که در ذهنتان درگیری وجود دارد احساسات تان به همراههم درگیر هستند این خوابها معمولاً زمانی تکرار می‌شود که تعارض درگیری مداومی بین ان شخصیت که میخواهید در جامعه از خود نشان دهید و شخصیت که در واقع هستید پیش می آید.

منبع : مجله اراد جوان

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم