طراحی پوشش اسلامی برای نیروهای ارتش و آتش‌نشان سوئد

۲۰ مهر ۱۳۹۶ سایت خبری آوا

یک طراح سوئدی پوشش‌های اسلامی برای هستفاده نیروهای ارتش و آتش‌نشان این کشور طراحی کرد.

در میان بحث‌های داغ دربه همراهره پذیرفته شدن حجاب برای کارمندان دولتی در سوئد، اکنون یک طراح سوئدی پوشش‌هایی اسلامی را برای کارمندان ارتش و نیروهای آتش نشان طراحی کرده هست و امیدوار هست این امر، زنان مسلمان را به فعالیت در این مشاغل تشویق کند.

«ایمان آلدبی» در سال ۲۰۱۱ نخستین پوشش اسلامی برای افسران پلیس سوئد را طراحی کرد. علی‌رغم واکنش‌های انتقادآمیز، هستفاده از این پوشش سر پذیرفته شد.

اکنون این طراح ۳۲ ساله گامی فراتر رفته هست و برای کارمندان ارتش و نیروهای آتش‌نشان نیز پوشش‌های اسلامی طراحی کرده هست.

وی در مصاحبه ای گفت: «من به همراه آن‌ها (مسئولین) در تماس بوده ام و به آن‌ها گفته ام هستفاده از حجاب در مواردی مانند آتش‌سوزی و مانند آن خطرآفرین نیست. آن‌ها هم دربه همراهره این نظر مثبتی دارند.»

بر اساس اظهارات وی، در سال ۲۰۱۱ و پس از آنکه وی  پوشش اسلامی برای نیروهای پلیس سوئد را رونمایی کرد، بسیاری او را به تلاش برای اسلامی کردن سوئد و اجبه همراهر زنان به هستفاده از پوشش مذهبی محکوم کردند. به همراه این‌حال، وی گفت طراحی وی تنها به منظور کمک به زنان مسلمانی هست که به جامعه سوئد راه یافته اند.

به همراه این‌حال، این طراحی وی تغییرات گسترده‌ای را در لبه همراهس نیروهای پلیس سوئد اعمال نکرده هست. نیروهای پلیس سوئد همچنان از پوششی که آلدبی در سال ۲۰۱۱ معرفی کرد، هستفاده می‌کنند، به همراه این حال، از آنجا که زنان مسلمان در میان نیروهای پلیس این کشور حضور گسترده‌ای ندارند، از این پوشش نیز به ندرت هستفاده می‌شود.

در اوایل سال جاری میلادی، چند شهرداری محلی در سوئد ایده اعمال ممنوعیت بر هستفاده از لبه همراهس‌های مذهبی برای کارکنان خود را مورد بررسی قرار دادند که تبدیل به بحثی جنجالی شد.


دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم