قطع تجارت روسیه به همراه آمریکا و متحدانش

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ سایت خبری آوا

به نقل از تاس، آندره کلتچ، معاون «ونشکونوم به همراهنک» این کشور، اعلام کرد: روسیه مجبور خواهد شد دیگر از هیچ محصول آمریکایی هستفاده نکند و هرگونه معامله تجاری را به همراه آمریکایی‌ها قطع کند.

این کارشناس اعلام کرد: در حال حاضر اگرچه بررسی خسارت‌های احتمالی تحریم‌های اقتصادی سخت هست، به همراه وجود این بسیار بدیهی هست که به همراهید اقداماتی را برای جلوگیری از خرید محصولات آمریکایی اعمال کنیم و همچنین هرگونه معامله به همراه آمریکایی‌ها به همراهید متوقف شود.

در حال حاضر دومای روسیه پیش‌نویس قانونی را آماده کرده‌اند تا بر اساس آن پارلمان روسیه در اقدامی تلافی‌جویانه علیه سیهست‌های دشمن‌گرایانه آمریکا و دیگر کشور‌ها به همراهید اعمال کند. این اقدام در برابر تحریم‌های آمریکا علیه روسیه خواهد بود. تحریم‌های روسیه در روز‌های اخیر در به همراهزار این کشور تأثیرگذار بوده و ارزش پول این کشور را کاهش داده هست.

به همراه وجود این کارشناس روسی تصریح می‌کند که علی‌رغم تحریم‌های آمریکا، چشم‌انداز اقتصادی روسیه هنوز تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار نگرفته هست.

در ۶ آوریل مقامات آمریکایی تحریم‌هایی را علیه تعدادی از مقامات رسمی، تجار و شرکت‌های روسیه اعمال کردند. در میان فهرست تحریم‌ها، رئیس گازپروم روسیه هم دیده می‌شود.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم