مخالفت شهرداری به همراه تخفیف ۹۰ درصدی طرح ترافیک خبرنگاران

۶ اسفند ۱۳۹۶ سایت خبری آوا

به گزارش آوا پردیسنیوز، محمد علیخانی در چهل و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران و بررسی اعتراض فرمانداری تهران به طرح ترافیک جدید در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: اولین ایراد فرمانداری به طرح آرای موافق و مخالف بود که در این طرح قید نشده بود و از هیأت رئیسه درخوهست می‌شود که این موضوع را بررسی و اقدام لازم را انجام بدهند.

وی ادامه داد: ایراد بعدی تعیین عوارض برای محدوده زوج و فرد بود چرا که سه ماه بعد از طرح جدید ترافیک به همراهید در خصوص محدوده زوج و فرد نیز تصمیم‌گیری می‌شد و از شورا خوهسته بودند که برای زوج و فرد نرخی را تصویب نکنند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای شهر تهران افزود: ایراد بعدی مربوط به آلودگی هوا و شاخص‌های به همراهلای صد بود تا در این مواقع افزایش عوارض داشته به همراهشیم و موضوع مورد بررسی قرار گرفت و به همراه رفع اشکال در کمیسیون موافقت کردیم و این مورد حذف شد.

علیخانی در ادامه افزود: ایراد بعدی در خصوص تعیین عوارض برای جانبه همراهزان بود که البته در دوره قبل هم جانبه همراهزان رایگان نبودند و اینکه چرا در دوره قبل اشکال نگرفته بودند را نمی‌دانم.

وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم برای جانبه همراهزان ۲۵ درصد و ۲۵ درصد به به همراهلا عوارض تعیین کنیم و به همراه توجه به قانون این مسأله و اشکال هم رفع شد و قرار شد آرم جانبه همراهزان در قالب سهمیه بنیاد شهید و امور جانبه همراهزان معرفی شود و رایگان شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای شهر تهران افزود: ایراد بعدی فرماندار تهران خودرو‌های حمل به همراهر و مسافر بود که افزایش قیمت صورت گرفته نسبت به نرخ قبلی درصد افزایش آن به همراهلا بود و به همراه توجه به اینکه سیهست دولت بر این هست که در خصوص حمل به همراهر اثرگذار به همراهشد بنابراین در این خصوص نیز اصلاحاتی صورت گرفت.

علیخانی بیان داشت: در خصوص خودرو‌های هیبریدی که یک دهم درصد هست در مصوبه جدید قرار شد به پایین‌ترین قیمت و عوارض تبدیل شود.

وی افزود: اشکال بعدی فرمانداری تهران جلوگیری از افزایش قیمت عوارض ورود کامیون‌ههست. همانطور که می‌دانید ورود کامیون‌ها به شهر تهران ممنوع هست و می‌توانند از ۱۰ شب تا صبح تردد داشته به همراهشند و بر اساس مجوز‌هایی که ارائه می‌شود این تردد‌ها امکانپذیر هست.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای شهر تهران افزود: در طرح ترافیک جدید قرار بود دو به همراهر عوارض از کامیون‌ها دریافت شود و بر اساس ایراد فرمانداری مقرر شد به همراه توجه به اینکه مسیر کامیون‌ها مشخص هست نیازی به دریافت ۲ به همراهر عوارض نیست و مصوبه اصلی از دریافت یک عوارض اصلاح شد.

علیخانی دربه همراهره طرح خبرنگاران نیز گفت: فرمانداری تهران در مورد خبرنگاران اشکال نگرفته بود که شورای شهر تهران مقرر شد در این خصوص نیز اصلاحاتی داشته به همراهشد و خبرنگاران کف قیمت ورود به طرح ترافیک را پرداخت کنند البته آقای پورسیدآقایی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران به همراه این موضوع مخالف بود.

وی ادامه داد: خبرنگاران سه درصد از مجوز‌های ورود به محدوده طرح ترافیک را مشمول می‌شوند و به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که خبرنگارانی که از سهمیه خود هستفاده نکنند و یا خودرویی ندارند بلیط الکترونیک رایگان یک ساله داده شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای شهر تهران ادامه داد: بیماران خاص و افرادی که دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی هستند به همراه ضریب یک درصد محاسبه می‌شود.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم