ممنوعیت افزایش حقوق مقامات در سال ۹۷

۲۴ دی ۱۳۹۶ سایت خبری آوا

به گزارش آوا پردیسنیوز، علی‌اصغر یوسف نژاد حرفگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف هست حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات رابه گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال هست، به صورت پلکانی نزولی، به میزان ۱۰ درصد به همراهشد. حداکثر میزان افزایش ۱۸ درصد خواهد بود.

به گفته وی، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ بیش از ۵۰ میلیون ریال هست و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز هستان‌ها و دریافتی اعضای شورا‌های اسلامی شهر مراکز هستان‌ها در سال ۹۶ افزایش نمی‌یابد و هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق العاده‌ها و کمک هزینه‌ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی دراموال محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند بود.

رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبه همراهن، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، هستانداران و سفرا، معاونین وزرا مشمول این مصوبه می‌شوند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم