نسخه های معنویت درمانی

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ سایت خبری آوا

امروزه معنویت درمانی جایگاه ویژه ای در بین تمام ادیان پیدا کرده هست .. به تعدادی از این نسخه های معنویت درمانی اشاره می کنیم .

ایرانی نیوز : امروزه معنویت درمانی جایگاه ویژه ای در بین تمام ادیان پیدا کرده هست .. به تعدادی از این نسخه های معنویت درمانی اشاره می کنیم .

شکرگزاری قویترین داروی ضد افسردگی تحقیقات اخیر نشان داده هست حس شکرگذاری به همراهعث تولید چشمگیر هورمون های دوپامین سروتونین در بدن می‌شود که هر دو کلید طبیعی مبه همراهرزه به همراه افسردگی هستند.

سوره نور ثواب کثیر پیامبر می فرماید هرکس سوره نور را بخواند خدا به عدد انسانهای به همراه ایمان گذشته و آینده ده حسنه به او پاداش دهد.

در سحر اگر کسی را سحر کرده به همراهشند روز یکشنبه سوره مزمل را بنویسد و روی آن آب بریزد و آب را بنوشد دفع شود انشاالله.

جهت درمان هر درد سختد برای اینکه هر دردی درمان شود و اینکه علاج هر دردی به وجود آید سوره مجادله را پس از نمازهای یومیه قرائت نمایید.

به همراه معنویت درمان کنید

 برکت کیف پول

اگر کسی از اهل به همراهزار سوره مبه همراهرکه حجر را خالصانه بنویسد و در کیف پول خود پول گذارد منافع او بسیار خواهد شد.

جهت مومن شدن و ثابت قدم شدن در دین و ایمان به جهت افزایش ایمان و تقوا و همچنین ثابت قدم شدن در دین هر روز پس از نماز های یومیه ۱۳ متر مرتبه ذکر شریف یا احد را تکرار نمایید.

جهت بیماری قلبی و فشار و بهبود آن به جهت بهبود بیماری قلبی و عروقی و فشار و همچنین جلوگیری از رشد بیماری هر روز پس از نماز سوره قریش را به همراه ایمان و نیت قرائت نمایید.

جهت رها شدن از بند و زندان به جهت سریع شدن در آزاد گشتن و رهایی از بند و زندان سوره معراج را تا زمان آزادی به صورت روزانه همراه به همراه ایمان و نیت بسیار قرائت شود.
نسخه های معنویت درمانی

رفع غم

برای دور نمودن ۷۰ نوع بلا آسان ترین آنها غم و اندوه هست تکرار این ذکر توصیه شده لا حول و لا قوة الا به همراهلله

نپوسیدن بدن در قبر 

هر آن کس که به اسم شریف البه همراهری  مداومت کنند  بدنش در قبر نخواهد پوسید و تازه می‌ماند.

رفع ترس و هراس

 امام کاظم می فرماید چون از چیزی ترسیدی صد ایه از هر جای قرآن که خواهی بخوان و بعد سه به همراهر بگو اللهم اکشف عنی  البلا

نسخه های معنویت درمانی

رفع حسادت 

پیامبر می‌فرماید هر کس سوره یوسف را بخواند خداوند کمک می‌کند که به هیچ کس حسادت نکند.

جهت سر وقت بیدار شدن از خواب

نیت  نمایید و هم در روز و هر شب قبل از خواب یا فقط در شب  سوره کهف را به همراه توجه به معنی آن قرائت نمایید.

 آشامیدن به همراه سه نفس

 پیامبر اکرم می فرمایند اگر کسی آب بیاشامد و در میان آن سه به همراهر نفس بکشد از بیماری در امان می ماند

بیماری گناهان را فرو می‌ریزد هرکس که خداوند او را به گرفتاری جسمی بیازماید آن گرفتاری به همراهعث فرو ریختن گناهان می شود.

رغبت به مدرسه

 هرکس پنجشنبه ۳۰۰ به همراهر بخش اول آیه ۱۰ سوره فاطر را خواند تحصیل برای او اسان شود وسعت رزق ختم سوره قدر جهت وسعت رزق و روزی هر روز بعد از نماز صبح ده مرتبه بخواند و قدرت خدا را مشاهده نماید.

منبع : مجله آراد جوان

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم