نشست شورای امنیت دربه همراهره ایران تبدیل به جلسه دفاع از برجام شد

۲۳ دی ۱۳۹۶ سایت خبری آوا

تارنمای بلومبرگ نوشت: نشست روز جمعه شورای امنیت دربه همراهره وقایع اخیر ایران که به درخوهست آمریکا تشکیل شده بود، به جلسه دفاع از برجام تبدیل گشت.

http://avapardis.ir/wp-content/uploads/2018/01/n82787765-72095708.jpg
تارنمای بلومبرگ در گزارشی نوشت: نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل
خوهستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت در روز جمعه دربه همراهره وقایع اخیر
ایران شد، اما این جلسه آنگونه که او برنامه ریزی کرده بود، پیش نرفت.
نمایندگان
بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و انگلیس که متحد آمریکا هستند، در این
نشست از فرصت پیش آمده برای دفاع از برجام و تاکید بر تعهد کشورشان به این
توافق هسته ای هستفاده کردند.
به نوشته این تارنما، نماینده انگلیس در
سازمان ملل به همراه تاکید بر تعهد کشورش بر برجام گفت: ما از همه کشورهای عضو می
خواهیم بر تعهداتشان پایبند به همراهشند. ایران موفق و به همراهثبه همراهت برای همه سودمند
هست.
نماینده فرانسه لغو برجام را شکستی برای جامعه جهانی توصیف کرد و افزود: این توافق یکی از پایه های ثبه همراهت در خاورمیانه هست.
همچنین
نماینده چین که وقایع اخیر ایران را مسائل داخلی مربوط به این کشور دانست،
گفت: اگر هیلی خوهستار طرح چنین موضوعی در شورای امنیت هست، به همراهید این منطق
همیشه دنبه همراهل شود.
نماینده چین افزود: در این صورت، شورای امنیت به همراهید
دربه همراهره اعتراضات مربوط به تبعیض نژادی در فرگوسن و میسوری آمریکا در سال
۲۰۱۴ و همچنین جنبش اشغال وال هستریت در این کشور در سال ۲۰۱۱ نیز برگزار
می شد.
نماینده سوئد در جمع بندی اظهارات نمایندگان ۱۵ عضو شورای امنیت،
به همراه تاکید بر اینکه مساله برجام که توافقی هسته ای هست، به همراهید از دیگر مسائل
جدا شود، گفت: این توافق برای تضمین جنبه صلح آمیز بودن برنامه هسته ای
ایران هست.
به گزارش ایرنا، نماینده فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد
هم اظهار کرد: ما به همراهر دیگر امروز دیدیم که چگونه آمریکا از شورای امنیت سوء
هستفاده می کند و نقش آن را به چالش می کشد.‏ هدف از جلسه امروز نه حمایت
از مردم ایران بلکه بر هم زدن برجام هست. ‏

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم