هستفاده الفاظ رکیک توسط ترامپ برای ملت‌ها از کم بودن درک اوست

۲۴ دی ۱۳۹۶ سایت خبری آوا

به گزارش آوا پردیسنیوز، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نخستین اجلاس گفت‌وگو‌های فرهنگی آسیایی که در سازمان فرهنگ و ارتبه همراهطات اسلامی برگزار شد به همراه بیان اینکه آسیا مهد فرهنگ‌ها و تفکرات گوناگون و مهد تمدن در جامعه جهانی هست، گفت قاره کهن همان‌طور که آسیا را در جامعه بین الملل به این نام می‌شناسند خهستگاه تفکر، فلسفه، گفت‌وگو و درک مشترک بوده هست.

وی بیان کرد: جای تاسف فراوان هست که همین آسیا امروز محل بحران، درگیری و کشتار‌های فراوانی هست که فاصله بسیار مهم و طولانی به همراه مبه همراهنی فرهنگی و اعتقادی و دیدگاه‌ها و بینش‌های مختلف آسیایی دارد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: هر چند آسیا دارای نگرش‌های گوناگون و متنوع هست، اما آنچه که امروز در منطقه ما بویژه در غرب آسیا می‌گذرد به همراه مبه همراهنی فرهنگی که به آن اعتقاد داریم مغایرت و تضاد اساسی دارد.

رییس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: به همراه این دو برداشت مشترک به نظر بنده گفت‌وگوی فرهنگی یک حرکت دانشگاهی و آکادمیک نیست، گرچه دانشگاه‌ها و محیط دانشگاهی و فرهنگی میزبه همراهن این حرکت و بهترین حاملین این گفت وگو هستند، اما گفت وگوی فرهنگی امروز یک ضرورت امنیتی و حیاتی برای همه ما هست و ما نیازمند گفت: وگوی فرهنگی هستیم.

ظریف در تبیین مفهوم گفت وگو و نیاز به تفاهم فرهنگی اظهار داشت :دنیا در قرن‌های گذشته بر اساس یک پارادایم مبتنی بر قدرت حرکت کرده و این پارادایم که نتیجه آن به همراهزی حاصل جمع صفر بوده جز ضرر و خشونت و درگیری و کشتار برای مردم جهان نتیجه‌ای به همراه نداشته هست.

وی خاطرنشان کرد: پارادایم غالب بر روابط بین الملل مبتنی بر دشمن انگاری، حذف و ائتلاف سازی برای درهم کوبیدن دشمنان فرضی و اعتقاد به به همراهزی حاصل جمع صفر هست، بر اساس تمام تجربیات بشری به همراهزی حاصل جمع صفر به نتیجه به همراهزی حاصل جمع منفی می‌انجامد.

وزیر امور خارجه یادآور شد: اگر بخواهیم به قیمت ناامنی دیگران برای خود امنیت بخریم ناگزیر به ناامنی خود کمک کرده ایم و اگر بخواهیم به قیمت به وحشت انداختن دیگران برای خود آرامش ایجاد کنیم ناگزیر همگان در وحشت خواهند زیست.

ظریف ادامه داد: آنچه امروز امنیت بین الملل را به اصلاح حفظ کرده هست پس از کشته شدن همگانی هست. اصطلاح به همراهزدارندگی هسته ای، اصطلاحی هست که به آن دیوانگی می‌گویند یعنی نابودی تضمینی مشترک.

وی افزود: ما بر این اساس امروز خیال می‌کنیم در امنیت زندگی می‌کنیم، تفکر مبتنی بر ائتلاف سازی، حذف دیگران و دشمن انگاری تفکری هست که از سوی قدرت‌های سلطه گر بر جهان تحمیل شده و این تفکر ناگزیر جهان را به سمت خصومت، دشمنی، افراط و کش مکش کشانده هست.

ظریف در بخش دیگری از حرفان خود اظهار داشت: برای خروج از این پارادایم که در قرن‌های گذشته حاصلی جز ناامنی و کشتار نداشته هست ناگزیریم پارادایم دیگری را جایگزین ‘پارادایم حذف و ائتلاف سازی مبتنی بر حذف ‘ کنیم و آن پارادایمی هست که شاید ‘گفت وگو به معنای اعم آن ‘ بهترین عنوان برای معرفی به همراهشد.

وی ادامه داد: این پارادایم مبتنی بر فراگیری، شاملیت و حضور همگان در یک روند یادگیری و گفت وگو هست.

رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: در گفت وگو بر مبنای آنچه که فرهنگ‌های آسیایی و فرهنگ اسلامی حکم می‌کند ما بیشتر به دنبه همراهل فهم و درک و شنیدن و یادگیری هستیم.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: ما قبل از آن که در گفت وگو به دنبه همراهل تحمیل عقاید و یا حتی اقناع طرف مقابل به همراهشیم به دنبه همراهل درک خهستگاه فکری و نگرانی‌های طرف مقابل هستیم. در چنین گفت گویی هست که ما قبل از هر چیز دریافت می‌کنیم که طرف مقابل جز خود ما نیست و او هم نگرانی ها، آرزوها، خوهست‌ها و امید‌های مشابهی به همراه ما دارد.

ظریف افزود: در گفت وگو اولین چیزی که به آن دست می‌یابیم انسانیت مشترک همه ما هست و اولین چیزی که به آن دست می‌یابیم خطرات و فرصت‌های مشترک هست که همه ما به همراه آن روبرو هستیم.

وی ادامه داد لذا حرکت از پارادایم حذف به سمت پارادایم فراگیری و گفت وگو مهمترین اقدام ضروری در این حرکت جمعی هست.

ظریف در ادامه گفت: نکته دوم که در گفت وگوی فرهنگی به همراهید مورد توجه قرار بگیرد نقش فرهنگ به عنوان یک عامل امنیت زا هست. ما امروز در منطقه خود مواجه به همراه یک حرکت خطرناک مبتنی بر نفرت، تکفیر و حذف هستیم.

وی افزود: درست هست که افراط امروزی که تمامی آسیا و بویژه غرب آسیا را تهدید می‌کند، نیاز به مقابله نظامی ندارد، اما مهمتر از مقابله نظامی و پایدارتر و اصیل‌تر از چنین رویکردی، مقابله به همراه فرهنگی هست که بر مبنای نفرت و ایجاد وحشت از دیگران تلاش می‌کند به به همراهطل خود ر. ا. حفظ کند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: ناکارآمدی برخی دولت‌ها در برآوردن نخستین خوهست‌های مردم که مهمترین آن در غرب آسیا موضوع فلسطین هست و ناکارآمدی بسیاری از دولت‌ها از این که بتوانند حقوق مردم فلسطین را به همراهزپس گیرند و یا لااقل در مقابل کسانی که به این حقوق تعدی کرده اند، مقاومت کنند، این ناکارآمدی به همراهعث ایجاد نگرانی‌ها و گسل‌های اجتماعی شده هست.

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: اما این حکومت‌های ناکارآمد به جای آنکه به همراه ریشه گسل‌های اجتماعی مقابله کنند، تلاش کرده اند به همراه فرافکنی، ایجاد نفرت از دیگری، ایران هراسی ویا ایجاد هراس‌های گوناگون این وحشت و نفرت را جایگزین کنند.

ظریف یادآور شد: نیاز امروز ما به مقابله فرهنگی به همراه تفکر افراط هست لذا در بعد سلبی گفت وگوی فرهنگی می‌تواند مبه همراهنی تفکر افراطی را به چالش بکشد و جهان ما را از این بلیه که از هسترالیا تا لس آنجلس و از جهان اسلام تا جهان مسیحیت در کام گرفته هست، نجات دهد.

وی گفت: دربعد ایجابی برای اینکه بتوانیم از پارادایم حذف و رقابت ناسالم و ائتلاف سازی خطرناک به پارادایم گفت وگو حرکت کنیم نیاز به اقدامات اطمینان ساز برای ایجاد امنیت شبکه‌ای داریم.

وزیر امور خارجه افزود: برای اینکه بتوانیم به این سمت حرکت کنیم و از امنیت به قیمت ناامنی دیگران به سمت امنیت برای امنیت همگان حرکت کنیم نیاز به اقدامات اطمینان ساز داریم.

رییس دستگاه دیپلماسی گفت: در اقدامات اطمینان ساز گفت وگوی فرهنگی، تعاملات فرهنگی، رفت و آمد‌های مردم و نخبگان و تماس‌های اهل علم و فکر و گفت: وگوی مشترک و تلاش برای پیدا کردن راه‌های مشترک برای رفع مشکلات مشترک یک حرکت ضروری هست.

ظریف یادآور شد: امروز دوستانی که برای اولین اجلاس گفت وگو‌های فرهنگی آسیا در این مکان گرد هم آمده اند به همراهید به این مسئولیت خطیر که همه ما برای عبور از بحران‌ها که تمام منطقه و جهان را در برگرفته هست نیاز حیاتی به چنین گفت وگویی داریم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: به همراه این تصور و نگرش احساس می‌کنم که اجلاس گفت وگو‌های آسیایی بجا، ضروری و غیرقابل اجتناب هست و ما نیاز داریم که چنین گفت وگو‌هایی را تکرار کنیم تا بتوانیم همچنان که آسیا همواره سردمدار فرهنگ و تمدن بوده هست این به همراهر هم بتواند جامعه جهانی را از گرداب کنونی رهایی بخشد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم